Водонагревател под налягане за кухня K55-5.5кW

Водонагревател под налягане за кухня K55-5.5кW
Код на продукта: 155
Цена: 139.00 лв.


Параметри

 

Малкият проточен водонагревател е предназначен да снабдява с топла вода една точка от ВиК системата, като съпротивлението на водата не бива да бъде по малко от 1300Ωcm при 15°C. Има три степени на мощност, които се превключват ръчно. При първа степен уредът работи на 2,2kW. Ползва се през летните месеци, когато температурата на входната вода е по-висока. На втора степен уредът работи с мощност 3,3kW. На трета степен работи с максимална мощност от 5,5kW и може да загрее по-голям воден поток, който през летните месеци е удобен и за душ (с подходяща водоспестяваща душ-слушалка).

Водонагревателят е предназначен само за битови нужди. Използването му за друго предназначение не се разрешава.

 

 

Монтаж

 

Проверете изискванията към ВиК и ел. захранването във вашето населено място.

Мястото за монтиране трябва да бъде лесно достъпно на места без опасност от замръзване.

Оптималната работа на уреда е при налягане във ВиК системата от 0,2-0,6МРа (диференциалният пресостат на уреда сработва при мин. налягане 0,2МРа).

Ако налягането на водата е над 0,6MPa то тогава трябва да се постави клапан за намяляне на налягането

 

Воднагревателят има уникална конструкция. Входът за студената вода е в долния му край, а изходът за топлата вода е в горния край. Уредът има вграден сензор за отвестност - при монтиране под наклон няма да сработи. Монтира се задължително във вертикално положение в максимална близост до смесителната батерия и в помещение без опасност от замръзване.

Най-удачно е да се монтира под мивка.

Не трябва да се монтира на места, където има опасност от водни пръски.

Поставете уреда на желаното място, задължително във вертикално положение. Маркирайте горния отвор. Пробийте дупка с диаметър 6мм и дълбочина 30мм. Завийте дюбела и окачете уреда. Маркирайте долния отвор. Пробийте и фиксирайте уреда с долния дюбел.

 

Свързване към електрическата мрежа:

 

Уредът е окомплектован с 0,9м 2,5мм2 захранващ трижилен кабел.

 

Посредством инсталационен контакт: кафявият проводник се свързва към фазовия проводник на ел. инсталацията, синият към нулевия проводник и жълтият към заземителния проводник на инсталационния контакт (твърда връзка) или лустер клема.

При двупроводна инсталация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО занулете заземителния проводник - обединете синия и жълто-зеления кабел.

През двуполюсен прекъсвач с разстояние между контактите, което осигурява пълно разединяване за всички полюси при условията на категория по пренапрежение III и обявен ток на прекъсвача – 32А.

 

Забранено е ел. присъединяване чрез контакт и щепсел 16А. Използвайте ел. кабел със сечение не по-малко от 2,5кв. мм.

 

 

Обезвъздушаване

 

За да предпазите от изгаряне на нагревателните елементи на уреда, той трябва да бъде обезвъздушен (напълнен с вода), когато се използва за първи път или имате съмнения, че водата е спирана. Всеки път, когато е изпразван (след ремонт по ВиК системата, при сваляне и повторен монтаж), уредът трябва да бъде обезвъздушен (напълнен с вода).

 

1. Превключете ключа на позиция OFF.

2. Отворете максимално крана за топла вода, докато водната струя стане плътна.

3. Уредът е готов за експлоатация. Превключете на желаната от Вас степен.

 

 

Експлоатация

 

Когато отворим крана за топла вода, нагревателните елементи се включват автоматично и загряват водата, преминаваща през уреда, моментално светва син индикатор. Температурата на изходната топла вода зависи от дебита на водния поток, температурата на входната вода и захранващото напрежение.

 

За да получите желаната температура:

1.Намалете дебита на водата, за да увеличите температурата, съответно увеличете дебита, за да намалите температурата.

2.Варирането на температурата на входната вода през летните и зимните месеци и налягането на ВиК мрежата оказват влияние върху изходната температура. Зимно време, когато температурата на входната вода е по-ниска, за да се постигне по-висока температура е необходимо да е включен на трета степен и при намален воден поток. Уредът ще спре да нагрява, когато водния поток стане прекалено малък (под 1,2лит/мин), а синият индикатор ще угасне.

3. През летните месеци е практично уредът да бъде включен на първа или втора степен с цел оптимална работа и икономия на ел. енергия.

4. Уредът е снабден с електронна защита, която изключва при 55°C. За да се избегне нейното сработване, не поддържайте минимален поток на работа и трета степен.

5. Използвайте съответната степен на нагряване според сезоните и желанието.

 

Модел

К-55

Напрежение                                                   V

230V

Мощност                                                        W

5500W

Работен ток                                                   A

25A

Предпазител на ел. кръг                             A

32A

Сечение на захранващия кабел     AGW/mm2

3x2,5mm2

Клас на безопасност

IPX4

Мин. воден поток на работа                  L/min

1,5

Оптимален воден поток на работа       L/min

2,2

Работно налягане                                    MPa

0.02-0.6MPa

Тегло                                                               kg

1,4kg

Габарити                                                       mm

130x320x80

Присъединяване към ВиК мрежа

G1/2”


Подобни продукти

Код на родукта: код 103

Безплатна доставка за всички бойлери. Енергоспестяващия проточен водонагревател за кухня от серията ЕМОНА 3, Ви дава топла вода по всяко време без ограничение. Бърз и ...
Цена: 109.00 лв.

Код на родукта: код101

Безплатна доставка на всички бойлери. Енергоспестяващия проточен водонагревател за кухня от серията ЕМОНА 3, Ви дава топла вода по всяко време без ограничение. Бърз и ...
Цена: 95.00 лв.