Серия ЕМОНА 9


Проточните електрически водонагреватели са съвременни многофункционални уреди, които загряват моментално протичащата през тях вода.

Това са уреди, които са широко разпостранени в редица западноевропейски страни, тъй като са изключително практични, удобни, с малки габаритни размери и се постига значителна икономия на електроенергия.

Водонагревателя се свързва в системата за топла вода по същия начин по който се свързва и нормален обемен бойлер и могат да се захранват неограничен брой точки(батерия, душ и др.) от вашата водопроводна инсталация.

Проточните електрически водонагреватели са предназначени за битови нужди, за нагряване на течаща вода до температура под точката и на кипене.

Водонагревателите за предназначени да захранват цялата система за топла вода, т.е. уредът непрекъснато се намира под налягане.

При свързване на няколко точки от за топла вода не е желателно да се изполсват едновременно.

Водонагревателите функционират нормално при водопроводна мрежа с номинално налягане от 0,2-0,8MPa.

На лицевата страна на капака на водонагревателите е монтиран двуполюсен прекъсвач със светлинна индикация за включване на двете степени "I" и "II".

Водонагревателите са снабдени с хидравличен включвател, който се задейства от потока на течащата вода при отваряне на крана за топла вода в която и да е точка на системата.

Температурата на топлата вода се регулира чрез промяна на дебита от крана за топла вода. 

Водонагревателите има вградена двустепенна система за термозащита.