Данни за фирмата

Име: "Микелекомерс" ЕООД

Адрес на регистрация: гр. Пловдив, ул."Филипово" 11 , ет2 

МОЛ: Жеко Ганчев Вътев

Булстат:BG 825014909

ЕИК: 825014909

телефон за контакт: +359 32 961002 ,+359 888 227310

email: mikelekomers@abv.bg

 

 

Банка: УниКредит Булбанк, Клон Пловдив Марица

IBAN: BG91UNCR70001521841617

BIC:UNCRBGSF