Списък с оторизираните сервизи за гаранционно и извънгаранционно обслужване на битови водонагреватели “Емона” на територията на Република България.

При необходимост, за населените места, в които няма оторизиран сервиз за гаранционно обслужване на уреди “ЕМОНА”, може да изпратите уреда до централния сервизен център в гр. Пловдив. Предлагаме поемане на разходите в двете посоки, при спазване на следните условия:

  • Използване на услугите на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД
  • Изпращане от ОФИС на “ЕКОНТ” по Ваш избор до ОФИС “ЕКОНТ” в кв. Кършияка, гр. Пловдив за получател: “Микелекомерс“ ЕООД, тел: 0887575152, 0888227310
  • Използване на оригиналната опаковка на уреда
  • Пълното източване на вода от уреда
  • Предварително обаждане на тел. 0887 / 575 152 за заявяване и организиране на пратката

След ремонта уредът ще бъде върнат по обратния ред до офиса на “ЕКОНТ”, от който е изпратен първоначално. При неспазването на някое от горепосочените условия, сервизен център “Емона” си запазва правото да откаже заплащането на разходите за куриерските услуги в частичен или пълен размер.

1. Фирмата се задължава да отремонтира възникналите повреди безплатно в рамките на гаранционния срок, при условие , че са спазени указанията за монтаж и експлоатация.
2. Изключени от гаранция са всички повреди, нанесени при транспорт или причинени от неправилно свързване към ел. инсталация или водоизточник.
3. Гаранцията е в сила, само ако гаранционната карта е подписана, подпечатана и попълнена четливо.
4. Фирмата не поема гаранция, при условие че уредът се използва за цели, непосочени в инструкцията по експлоатация.
5. В случай на отстраняване на дефекти от неоторизирани лица, фирмата-производител не поема гаранцията.
6. Гаранцията важи, само ако стикерът с фабричен номер, залепен върху уреда и гаранционната карта не са нарушени и номерата, вписани в тях съвпадат .
7. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, която трябва да е отразена в гаранционната карта.
8. При подмяна на уреда или ремонт, гаранцията не се удължава.
9. Без оригинален печат на производителя, гаранцията е невалидна.
10. На гаранция не подлежи почистването от котлен камък на уреда, натрупан по време на експлоатацията.
11. Възникналите в гаранционния срок рекламации се уреждат по следните начини:
– безплатно отстраняване на дефектите в сервизната база
– замяна на уреда с нов, при констатирани четири различни или три еднакви дефекта, но не и замяна на смесителната батерия, която е продукт на друг производител (за моделите, които са окомплектовани със смесителна батерия).