Какво представляват проточните бойлери?

  • Проточните електрически водонагреватели са съвременни многофункционални уреди, които загряват моментално протичащата през тях вода.
  • Това са уреди, които са широко разпостранени в редица западноевропейски страни, тъй като са изключително практични, удобни, с малки габаритни размери и се постига значителна икономия на електроенергия.
  • Водонагревателят се свързва в системата за топла вода по същия начин, по който се свързва и нормален обемен бойлер, и могат да се захранват неограничен брой точки (батерия, душ и др.) от вашата водопроводна инсталация.
  • Проточните електрически водонагреватели са предназначени за битови нужди, за нагряване на течаща вода до температура под точката ѝ на кипене.
  • Водонагревателите са предназначени да захранват цялата система за топла вода, т.е. уредът непрекъснато се намира под налягане.